Regulamin

Właściciel:

Averly SàRL
Chemin du Montillier 9
1009 Pully
Szwajcaria
IDE: CHE-186.691.214

tel. +41 79 577 28 63

email: contact@calavera.ch

Rejestracja

 1. Aby zrealizować zakup w naszym sklepie należy wypełnić formularz z danymi osobowymi i adresowymi oraz zalogować się. Do zalogowania wymagany jest wyłącznie adres email i hasło wybrane przy rejestracji.
 2. Klient dokonujący zakupów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania postanowień, które są w nim zawarte.
 3. Podczas rejestracji Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza, które oznaczone są gwiazdką.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy podane dane osobowe lub adresowe będą błędne.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma emailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęte zamówienie.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do każdorazowej weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach budzących wątpliwość co do jego rzetelności.
 7. We wszystkich przypadkach nieuregulowanych przez Regulamin zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Ewentualny spory dotyczące transakcji będą rozstrzygane za porozumieniem stron, a w przypadku jego braku sądem rozstrzygającym będzie sąd waściwy dla siedziby sprzedającego.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 10. Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy obejmującej dane osobowe; będą one wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Oferta sklepu

 1. Averly SàRL jest właścicielem strony internetowej calavera.ch. Averly SàRL zajmuje się sprzedażą akcesoriów i biżuterii z motywem czaszki meksykańskiej.
 2. Oferta dostępna na stronie internetowej jest własnością firmy Averly SàRL. Wszystkie towary w ofercie są fabrycznie nowe.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne podobieństwa lub zbieżności wzorów do kolekcji innych projektantów oraz firm.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość zdjęć przedstawiających kolekcje oraz ich wierność z oryginałem.
 5. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta była rzetelna i aktualna.
 6. Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują ceny przesyłki z numerem trackingowym dostarczanej przez kuriera.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w naszej ofercie. Zamówienia przyjęte do realizacji nie podlegają zmianom cen.

Czas realizacji

 1. Towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty na nasze konto, w pierwszym następującym dniu roboczym.

Opłaty pocztowe

 1. Do ceny towaru zostanie dodana cena wysyłki towaru przy pomocy przesyłki zarejestrowanej. Cena wysyłki wynosi dla poszczególnych krajów:
  StrefaKraje w strefiePrzesyłka w kopercie (1- 100 g)Przesyłka w paczce ekonomicznej (100 g + lub produkty o dużych gabarytach)
  Strefa 0Szwajcaria, Liechtenstein7 chf7 chf
  Strefa 1Austria, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy 12 chf34 chf
  Strefa 2Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Łotwa12 chf37 chf
  Strefa 3Białoruś, Chorwacja, Grecja, Islandia, Luksemburg, Malta, Rosja, Rumunia, Serbia, Turcja, Ukraina 12 chf41 chf
  Strefa 4Kanada, Stany Zjednoczone 17 chf44 chf
  Strefa 5Chiny, Gruzja, Indie, Japonia, Tajlandia, Australia, Nowa Zelandia, Argentyna, Brazylia 17 chf48 chf
  Poza strefamiWszystkie kraje, które nie zostały ujęte w strefach 0-517 chf53 chf

Zwrot towaru

 1. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania: korzystania przez Klienta z produktu w sposób wykraczający poza granice stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.
 2. Zwracany towar należy odesłać na adres :

Averly SàRL
Chemin du Montillier 9
1009 Pully
Z dopiskiem: Zwrot Calavera

Formy płatności

Zakupiony towar może być opłacony przy użyciu następujących form płatności:

 • Przelew bankowy w CHF na konto:

Averly SàRL

BCV
IBAN: CH04 00767 000U 5264 8038

 • Przy pomocy karty kredytowej (Stripe)

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Nie gwarantujemy, iż zawartość stron przynależących do naszego sklepu będzie całkowicie wolna od błędów.
 2. Nie gwarantujemy faktu, iż wszystkie aspekty funkcjonalne strony będą wolne od błędów oraz faktu, że serwer na którym znajduje się nasza strona jest całkowicie wolny od wirusów, które mogą uszkodzić komputer Klienta.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki nasz sklep internetowy jest wykorzystywany przez Klientów; a w szczególności za odstąpienie Klienta od umowy kupna-sprzedaży.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady w funkcjonowaniu sieci internetowej oraz przerwy w dostawach usług (płatności) oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania sklepu, jak również za nieprawidłowe przetworzenie danych przez system komputerowy.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za udostępnienie hasła Klienta oraz jego danych identyfikacyjnych łącznie z treścią wiadomości wysłanych do Klienta oraz od niego otrzymanych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność produktów ze zdjęciami.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do czasowej dezaktywacji sklepu lub całkowitego zaprzestania jego działalności bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu.

Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez uzasadnienia oraz może zwrócić towar w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 2. Wszelkie spory wynikłe z umowy kupna-sprzedaży będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.
 3. Regulamin został opublikowany w językach polskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim. W przypadku różnic obowiązująca jest wersja francuska.